Aandacht Werkgroep Volwassenen Met Adhd Limburg

Doelgroep:
Alle volwassenen met ADHD en hun partner

Communicatiegegevens:
GSM: 0475 30 12 38
E-mail: moc.liamg|dlessaHDA#moc.liamg|dlessaHDA
Website: www.adhd-volwassenen.be

Bezoekadres :
Langveldstraat 17
3570 Alken

KORT:

Doel is om volwassenen en jongvolwassenen met ADHD helpen om greep te krijgen op de specifieke adhd-problemen waarmee ze te kampen hebben op hun werk, in hun relatie, de sociale omgang, …door het bieden van ondersteuning, erkenning en informatie. Het benutten en herwaarderen van de positieve kanten eigen aan ADHD in plaats van deze te onderdrukken

Onze visie, omdat er nog weinig (h)erkenning bestaat, en omdat het uitwisselen van ervaringen tussen lotgenoten vaak een belangrijke steun betekent, hebben een aantal mensen mét ADHD het initiatief voor het oprichten van een zelfhulpgroep genomen. Het behoort ook tot de doelstellingen om alle wetenschappelijke informatie over het onderwerp samen te brengen en beschikbaar te houden voor belangstellenden. Ook hopen we te kunnen rekenen op professionele adviezen en informatieverstrekking van gespecialiseerde hulpverleners.
De bedoeling is ook om via deze werking erkenning vanwege de maatschappij en vanwege de professionele hulpverleningswereld te bekomen. Door het bundelen van de ervaringen en de inzet van lotgenoten hopen we om een meer gestroomlijnd en georganiseerd platform te verwezenlijken voor vele volwassenen die vaak tussen de mazen van het klassieke hulpverleningsnest vallen.