Austime Centraal

Al meer dan tien jaar gelooft Autisme Centraal in een autismevriendelijke wereld en proberen ze iedereen van hun missie te overtuigen.
Door mensen te informeren, te inspireren en op te leiden vertalen ze theoretische kennis over autisme in concrete handvatten voor autisme.
Via actuele thema’s belichten ze de veelzijdigheid van autisme in onze concrete en positieve huisstijl en met oog voor de sterke kanten van autisme.
In hun katern ‘Sterk! in autisme’ brengen gevestigde waarden verslag uit van hedendaagse ontwikkelingen. Geen moeilijke theoretische artikels, maar een vlotte koppeling van de theorie met de praktijk.