Autisme Centraal

Algemene werking
- Vormingsdienst en informatiecentrum
- Specifieke diensten voor organisaties en individuele belangstellenden om maatschappelijke ontplooiing en integratie te
- bevorderen van personen met een stoornis in het autismespectrum, hun ouders, familie en dienstverleners
- Educatieve activiteiten, advies en begeleiding, publicaties, tijdschrift, documentatiecentrum

Contactgegevens
Autisme Centraal
Groot Begijnhof 85
9040 Gent
Tel.: 09 238 18 18
Fax: 09 229 37 03
E-mail: moc.laartnecemsitua|ofni#moc.laartnecemsitua|ofni

Website
Autisme Centraal