Buso De Kouter

Buitengewoon secundair onderwijs De Kouter Kortrijk behoort tot de scholengemeenschap Groeninge.
Ze bieden volgend onderwijsaanbod aan:
Project OV1 (opleidingsvorm 1) - Type 2: Doel is om zo zelfstandig mogelijk te leren leven.
Project OV2 (opleidingsvorm 2) - Type 2: Doel is om later tewerkgesteld te worden in een beschermd leef- en werkmilieu.
Project OV3 (opleidingsvorm 3) - Type 1: Doel is om later in het gewone leef- en werkmilieu te functioneren. Deze leerlingen hebben een onderwijs- en ondersteuningsbehoefte waardoor ze niet kunnen deelnemen aan het gewoon onderwijs.

Hun doelgroep is dus voornamelijk: Schoolgaande jongeren met een licht (OV3), een matig (OV2) of een zwaar (OV1) mentale handicap van 12 tot 21 jaar.

Contactgegevens
Beekstraat 101
8500 Kortrijk

Website
http://www.kouterkortrijk.be/