Centrale Coherentie

De vaardigheid om tussen een veelheid van prikkels en informatie de samenhang te zien en er binnen de gegeven context een zinvolle betekenis aan te geven. Mensen met autisme lijken het vermogen te missen om tot zinvolle samenhangen te komen. De centrale coherentiestoornis ontstaat doordat waargenomen prikkels onvoldoende in een zinvol geheel kunnen worden omgezet.