Cgg Andante Jeugdteam Berchem

Wie?

Andante is één van de 20 Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg in Vlaanderen en is erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap. Andante biedt ambulante zorg aan personen of hun omgeving m.b.t. ernstige geestelijke gezondheidsproblemen. Ambulante zorg betekent dat cliënten niet worden opgenomen in onze voorziening maar de zorg aangeboden krijgen terwijl ze verder verblijven in hun normale leefsituatie. Via haar zorgaanbod tracht Andante het psychisch evenwicht van haar cliënten te herstellen of de psychische stoornissen draaglijk te maken voor de cliënt en zijn/haar leefomgeving.

De kernopdrachten van Andante zijn:

  • indicatiestelling en diagnostiek
  • behandeling, begeleiding en ondersteuning
  • dienstverlening aan partners met eenzelfde doelgroep
  • zelfmoordpreventie

Andante is toegankelijk voor elke hulpvrager uit het werkingsgebied zonder onderscheid van leeftijd of geslacht, etnische oorsprong, politieke of godsdienstige overtuiging en financiële toestand.

Contact

Andante jeugdteam Berchem
Herculusstraat 17
2600 Berchem
Tel: 03/270.37.73
Fax: 03/270.37.74
e-mail: eb.etnadna|mehcreb.maetdguej#eb.etnadna|mehcreb.maetdguej
http://www.andante.be