Cijfermateriaal
Statistiek.jpg

Op deze pagina zal men u enkele statistische gegevens aanreiken omtrent het doelthema.

De statistische gegevens die hieronder aangeboden worden komen rechtstreeks van lokale statistieken.

Uit de aangeboden statistieken kan men opmaken dat er in 2002 zo'n 405 leerlingen waren in het buitengewoon kleuteronderwijs in de provincie Oost-Vlaanderen. In 2012 bedroeg dit aantal reeds 462 leerlingen; dit is een stijging van 14 % in 10 jaar.

In de provincie West-Vlaanderen bedroeg het aantal leerlingen in het kleuteronderwijs 389 in het jaar 2002; in 2012 noteerde men een lichte daling van het aantal leerlingen, dit aantal ging naar 381.

Wanneer we kijken naar het buitengewoon lager onderwijs, met uitsluiting van type-5 kinderen, dan kan men stellen dat er 5.793 leerlingen waren in 2002; in 2012 waren er dit 6.312; dit houdt dus in dat er een lichte stijging was van iets meer dan 8 procent.

In West-Vlaanderen werden er in 2002 5.596 leerlingen geteld in het buitengewoon lager onderwijs; voor het jaar 2012 waren er dit 5.543. Net zoals bij het buitengewoon kleuteronderwijs kan men hier dus een lichte daling vaststellen.