Cluster 4 Onderwijs

Cluster 4 onderwijs is speciaal onderwijs. Wanneer kinderen extra zorg en aandacht nodig hebben om onderwijs te kunnen volgen, bijvoorbeeld vanwege gedragsproblemen of een lichamelijke beperking, gaan zij naar het speciaal onderwijs.