Disordered Stress Feedback

Het tweede syndroom dat werd beschreven door Verhoeven en Tuinier (1999). Het kernsymptoom van dit syndroom is affectieve instabiliteit. er is met name sprake van een wisseling in motorische activiteit, een verstoord slaappatroon, dysfore stemmingsontregeling, angstige gespannenheid en stoornissen in de agressieregulatie. Het eerste syndroom dat werd beschreven was het motivational deficit syndrome.