Dosen Anton

Wie is Anton Došen?

Em. Prof. Dr. Anton Došen is psychiater/kinderpsychiater en was bijzonder hoogleraar met als leeropdracht ‘Psychiatrische aspecten van verstandelijke beperking’ aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij was hoofd Observatiecentrum de Hondsberg te Oisterwijk, hoofd Kinderpsychiatrisch ziekenhuis het Hoekske in Venlo en directeur behandeling van het Centrum voor behandeling van psychische en gedragsstoornissen bij mensen met een verstandelijke beperking Nieuw Spraeland te Oostrum.

Publicaties

Došen, A. (1983). Psychische stoornissen bij zwakzinnige kinderen. Swets en Zeitlinger: Lisse.

Došen, A. (1990). Psychische en gedragsstoornissen bij zwakzinnigen. Boom: Amsterdam.

Došen, A. (2005). Psychische stoornissen, gedragsproblemen en verstandelijke handicap. Van Gorcum: Assen.

Došen A., Gardner W., Giffiths D., King R., & Lapointe A. (2007). Practice Guidelines and Principles; Assessment, Diagnosis, Treatment and Related Support for Persons with Intellectual Disabilities and Problem Behaviour. CCE: Gouda.