Dsm Iv Range

Diagnostic Statistical Manual of Mental Disorders, het internationale classificatiesysteem van de Geestelijke Gezondheidszorg. IV betekent de vierde herziene versie (uit 1994). Hierin staan de diagnosecriteria voor ADHD beschreven.