Ggz

Een GGZ verpleegkundig specialist (GGZ-VS) is een expert in het verlenen van psychiatrisch verpleegkundige zorg in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Hij is vooral geschoold als verpleegkundig (hoofd)behandelverantwoordelijke, maar daarnaast ook als praktijkonderzoeker, innovator en coach. De als GGZ-VS opgeleide verpleegkundige kan zich laten registreren in het specialisten beroepenregister (artikel 14 wet BIG) en mag dan de beroepstitel Verpleegkundig Specialist GGZ voeren. De driejarige opleiding tot GGZ-VS includeert de tweejarige opleiding tot Nurse Practitioner (NP) en geeft het recht tot het voeren van de onderwijstitel Master in advanced nursing practice (MANP)

De opleiding GGZ-VS verschilt van de opleiding tot Nurse Practitioner (NP) die door hogescholen wordt verzorgd, in de specifieke gerichtheid op de psychiatrich verpleegkunde. De langere opleidingsduur (drie jaar) maakt verdieping en afstudeerdifferentiaties mogelijk. De opleiding GGZ-VS kan alleen worden gevolgd bij zorginstellingen die een breed GGZ zorgaanbod hebben en over een multidisciplinaire personeelsopbouw beschikken. De verpleegkundig specialist in opleiding tot GGZ-VS moet op minimaal drie werkervaringsplekken in verschillende delen van de GGZ kunnen werken.

GGZ-instellingen werken regionaal in heel Nederland. Er is een verwijzing
van de eigen huisarts, psychiater, eerstelijns- of GZ-psycholoog
nodig.