Innerlijk Werkmodel

Gedurende de eerste levensjaren, maar ook nog daarna,
ontwikkelen kinderen door hun ervaringen met de verzorgers
gegeneraliseerde verwachtingen (mentale representaties)
over het gedrag van hun verzorgers en brengen
deze verwachtingen onder in een innerlijk werkmodel.