Jo Vandeurzen
naamloos.png

Jo Vandeurzen is Vlaams minister van welzijn, volksgezondheid en gezin.
Hij heeft volgende bevoegdheden als minister van welzijn, volksgezondheid en gezin:
*Kinderen en Jongeren
*Gezin en Samenleving
*Ouderen
*Personen met een handicap
*Zorg & Gezondheid
*Geestelijke Gezondheidszorg
*Lokaal Welzijnswerk - Vrijwilligers
*Werkgelegenheid in de Zorgsector
*Flanders'Care

Jo Vandeurzen is lid van de partij CD&V.
CD&V is een Vlaamse christendemocratische centrumpartij dat sterk gekant is tegen de toegenomen individualisering. Als gezinspartij staat familie en gezin centraal in de samenleving waardoor ze ook pleiten voor een warme en respectvolle samenleving.
CD&V is ook voorstander van duurzame ontwikkeling, aangezien wij als mensen zowel de wereld erven alsook de wereld aan komende generaties doorgeven.