Kraijer Dirk

Wie is Kraijer Dirk?

Publicaties

Kraijer, D.W. (1999). Autism and Autistic-like Conditions in Mental Retardation. Journal of Intellectual Disability Research, 1999, vol. 43 (4), 341-343.

Kraijer, D.W. (1993). Use of the international classification of impairments, disabilities and handicaps (ICIDH) in the field of metal retardation. New York: Croton.

Kraijer, D.W. (1998). Autistische stoornissen en verstandelijke beperking: ontwikkelingsstoornis en ontwikkelingstekort. Lisse: Swets & Zeitlinger.

Kraijer, D.W. (1998). Psychodiagnostiek in de zorg voor verstandelijk gehandicapte mensen: classificatie, test- en schaalgebruik. Lisse: Swets & Zeitlinger.

Kraijer, D.W., & Plas, J.J. (2006). Handboek psychodiagnostiek en beperkte begaafdheid: classificatie, test- en schaalgebruik. Amsterdam: Harcourt.

Kraijer, D.W. (1991). Zwakzinnigheid, autisme en aan autisme verwante contactstoornissen: aspecten van classificatie, diagnostiek, prevalentie, specifieke problematiek, opvoeding en behandelin. Lisse: Swets & Zeitlinger.

Kraijer, D.W., & Melchers, P. (2003). Skala zur Erfassung von Autismusspektrumstörungen bei Minderbegabten. Lisse, Swets & Zeitlinger.