Literatuurlijst

In deze alfabetische lijst vind u verschillende referenties terug. Deze werden enerzijds geselecteerd uit de referentielijst van ons basisartikel, en anderzijds zijn het de referenties van de zelf opgezochte bronnen (via het internet en databanken).

De lijst bestaat uit referenties die refereren naar bronnen op het internet en naar bronnen uit kranten, vaktijdschriften, verzamelwerken, eindwerken en handboeken.

A

Aerden, K., & Van Havere, V. (2012). Het pragmatisch profiel van personen met een verstandelijke beperking en personen met een verstandelijke beperking en autismespectrumstoornis onderzocht a.d.h.v. de Nijmeegse Pragmatiektest [bachelorproef]. Antwerpen: Lessius Hogeschool.

Albrecht, G., & Slot, W. (1999). Competentiegericht werken met licht verstandelijk gehandicapte kinderen. Handleiding voor het werken in residentiële groepen. Duivendrecht: PI Research.

Allport, G.W. (1960). Personality a psychological interpretation New York (N.Y.): Holt. Geraadpleegd via http://limo.libis.be

Allport, G.W. (1961). Pattern and growth in personality. New York: Holt, Rinehart, & Winston.

American Psychiatric Association (APA) (2000). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4th edition, tekst revision (DSM-IV-TR).Washington,DC: American Psychiatric Association

American Psychiatric Association; Diagnostic and statistical manual of mental disorders. 4th ed. Text revised. Washington: Amercan Psychiatric Association, 2001 Beschikbaar in Campus VIVES - Kortrijk, Roeselare, Tielt, Torhout

Arrindell, W.A., Groot, P.M. de & Walburg, J.A. (1984). De Schaal voor Interpersoonlijk Gedrag. Handleiding, Deel 1. Lisse: Swets en Zeitlinger.

Asperger, H.(1944/1997). Autistic psychopathy in childhood. Translated and annotated
by Uta Frith. In U. Frith (Ed.), Autism and Asperger syndrome (pp. 37-92). Cambridge: Cambridge University Press.

Attwood, T. (2001). Het syndroom van Asperger. Een gids voor ouders en hulpverleners. Amsterdam: Harcourt Book Publishers.

B

Balans: www.balanspagina.demon.nl

Bandura, A. (1986). Social Foundations of Thought and Action. A Social Cognitive Theory. New Jersey: Englewood Cliffs, Prentice Hall.

Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: Freeman.

Baron–Cohen, S. (1986). Mechanical, behavioural and intentional understanding of picture stories in autistic children. British Journal of Developmental Psychology, 4, 113–125.

Baron–Cohen, S. (1989). The autistic child’s theory of mind: A case of specific developmental delay. Journal of Child Psychology
and Psychiatry, 30
(2), 285–297.

Baron-Cohen, S. (2004). M/V Het verschil. Waarom mannen en vrouwen verschillend denken,
voelen en doen
. Utrecht: Kosmos.

Barten, C. (2011). De communicatiekoffer : communicatiehulpmiddelen voor 5- tot 12-jarigen met bijzondere aandacht voor kinderen met autisme. Leuven: CEGO.

Beek, D.T. van der & Brilhuis, S.B. (1988). Effect van een homogene versus een heterogene leeftijdsgroep bij een cursus voor verlegen mensen. Tijdschrift voor Psychotherapie, 14, 189-193.

Beel,.V. (29 november 2013). Nu nog geholpen, straks niet meer. De Standaard, p.12.

Beel,V. (5 december 2013). Handicap voor de een, wonder voor de ander. De Standaard, p.10.

Beerthuis, R.J. (Drs) ; van Berckelaer-Onnes, I.A. (Prof. dr) ; van Dallen, E. (Drs) ; van der Gaag, R.J. (Prof. dr) ; Grietens, H. (Prof. dr) ; de Haan, E. (Dr) ; Hoekstra, P.J. (Dr) ; Kalverdijk, L.J. (Drs) ; Lamers-Winkelman, F. (Prof. dr) ; Louwe, J.J. (Drs) ; Meijer, M. (Dr) ; Oosterhoff, M.D. (Drs) ; Orobio de Castro, B. (Prof. dr) ; van Overveld, C.W. (Dr) ; Plomp, E. (Mr. drs) ; Ripken, S.P. (Drs) ; van der Steen, L.F. (Drs) ; Ubbels, J. (Drs) ; Verheij, F. (Prof. dr) ; Verhulst, F.C. (Prof) ; Visser, M. (Drs) ; de Wilde, E.J. (Dr) ; de Wit, C.A.M. (Dr); Psychiatrische stoornissen, Houten : Bohn Stafleu van Loghum,2009 Beschikbaar in campus VIVES – Kortrijk, Roeselare, Tielt, Torhout

Berger, H.J.C., van Spaendonck, K.P.M., Horstink, M.W.I.M, e.a. (1993). Cognitive shifting as a predictor of progress in social understanding in high-functioning adolescents with autism: a prospective study. Journal of Autism and Developmental Disorders, 23, 341-359.

Bergmans, E. (24 september 2013). ‘Normaal hebben we een wachtlijst van een maand’. De Standaard. Geraadpleegd via academic.mediargus.be

Blijd-Hoogewys, E., Serra, M., van Geert, P., & Minderaa, R.B. (2004). Theory of mind: denken over denken, willen en voelen. Kind & Adolescent Praktijk, 3(2), 104-111. Geraadpleegd via http://www.wta.nu/

Blonk, R.W.B., Prins, P.J.M., Sergeant, J.A., Ringrose, H.J. & Brinkman, A.G. (1996). Cognitive behavioral group therapy for socially incompetent children. Short term and maintenance effects with a clinical sample. Journal of Clinical Child Psychology, 25,215-225.

Bisschop, M. & Verreydt, D. (2000). Hier harder slaan! Een verhaal over pesten.

Bruin,de C.(2004)Uitleg in beeld bij geef me de 5. Doetinchem:Graviant.

Buitelaar, Jan ; Van der Gaag, Rutger Jan; Ontwikkelingsstoornissen bij volwassenen-Leerboek psychiater , Uitgeverij De Tijdstroom, 2005
Beschikbaarheid in campus VIVES – Kortrijk

Buytenhuijs, E.I., Berger, H.J.C., van Spaendonck, K.P.M., e.a., (1994). Memory and learning strategies in patients with Parkinson’s disease. Neuropsychologia, 32, 335-342.

Buma, S. ; Van der Gaag, R.J.; //De diagnose 'aan autisme verwante stoornis' in een historisch perspectief //
Kind en adolescent praktijk : vakblad voor pedagogiek, psychiatrie en psychologie. - Jrg. 17 (1996) nr. 2, p. p.62-81
Beschikbaar: Campus Kortrijk

C

Cohen, D.J., Leckamn, J.F., & Minderaa, R.B. (1985). Neurochemische aspecten van het syndroom van Gilles de la Tourette. Tijdschrift voor Psychiatrie, 27, 26-38. Geraadpleegd via http://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl

Cohen, D.G., Minderaa, R.B., & Young, J.G. (1983). Neurochemische aspecten van kinderlijk autisme. Tijdschrift voor Psychiatrie, 25, 406-421. Geraadpleegd via http://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl

Cornelis, H. & Van Beversluys, I. ; Over (het) leven : sociale leerverhalen voor (rand)normaal begaafde kinderen met een autismespectrumstoornis. Stichting Integratie Gehandicapten, 2004

Crone, E.A. (2004). Het brein in ontwikkeling: consequenties voor zelfregulatie. Neuropraxis, 5, 131-137.

Citroen, L., Franzen, T. & Wijnen, I. (1977). Verbetering en validering van de Negatieve Zelf-evaluatieschaal. Doctoraal werkstuk, Universiteit van Amsterdam, Afdeling Ontwikkelingsleer.

Curran, J.P. (1979). Social Skills: Methodological issues and future directions. In A.S. Bellack & M. Hersen (Eds.), Research and practice in Social Skills Training. New York: Plenum.

D

Deboutte, G. (1995). Pesten, gedaan ermee ! Brussel: Bakermat uitgevers.

Deboutte, G. (2010) Leven met een pestverleden. Altiora Averbode NV

De Beuckeleer, K. (24 oktober 2013). Edegemse school ingelicht over seksueel misbruik. Het Nieuwsblad. Geraadpleegd via http://academic.mediargus.be

De Becker,R. (21 november 2013).Nieuwe topschool voor leerlingen met beperking. Het Nieuwsblad, p.22.

De Bildt, A., Sytema, S., van Lang, N.D.J., Minderaa, R.B., van Engeland, H., & de Jonge, M.V. (2009). Evaluation of the ADOS Revised Algorithm: The Applicability in 558 Dutch Children and Adolescents. Journal of Autism and Developmental Disorders, 39(9), 1350-1358. Geraadpleegd via http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/

De Cnodder, K. (09 december 2013). Iedereen moet voor de spiegels staan. Het Laatste Nieuws. Geraadpleegd via http://academic.mediargus.be

De Roy, L. (4 september 2013). Symptomen downsyndroom teruggedraaid bij muizen. De Redactie. Geraadpleegd via www.deredactie.be

De Wit, A. (21 september 2013). Meisje (13) in instelling voor volwassenen door plaatsgebrek. Het Laatste Nieuws. Geraadpleegd via http://www.mediargus.be

Delfos, M.F. (2004-2010). De schoonheid van het verschil. Waarom mannen en vrouwen
verschillend én hetzelfde zijn
. Amsterdam: Pearson Assessment and Information.

Delfos M. (2001) Blijf van me af! over seksueel misbruik bij jongens.

Delfos M. (2009) De wereld van Luuk. Over autisme.

Delfos M (2007) Blijf van me af! over seksueel misbruik bij meisjes.

Delfos, M.F. (2010) Let’s game. Over games en gaming. Voor ouders en hun gamers. Amsterdam:
SWP.

Delfos, M.F. (2001-2010). Een vreemde wereld. Over autisme, het syndroom van Asperger en
PDD-NOS. Voor ouders, partners, hulpverleners en de mensen zelf. Amsterdam: SWP.

Delfos, M.F. (2004). Informatie betreffende relatietherapie aan paren met een partner met het
syndroom van Asperger. http://www.mdelfos.nl/artikelen.html.

Derreveaux, E. & Devriendt, L. (2012). Duurzame ontwikkeling: Afspraken… een wereld van verschil! In welke mate kunnen we kleuters laten inzien dat rechten voor iedereen noodzakelijk zijn? [eindwerk]. Kortrijk: KATHO IPSOC.

Descamps, L.(2011). De autisme survivalgids. Sint-Niklaas: Abimo.

Desmet, M. (2007). Mine-Me, Ik weet meer. Relationele en seksuele vorming bij twaalfjarigen in samenwerking met de Vrije Centrumschool te Marke [eindwerk]. Kortrijk: KATHO IPSOC.

Doorn, E. (1996). Onderwijs aan kinderen met aan autisme verwante stoornissen. Kind en adolescent, 17(2), 84-92. Doi 10.1007/BF03060621

Druyts, P. (2012). Pesten op schoolterrein. [eindwerk]. Kortrijk: KATHO IPSOC.

Dumortier, D., (2002). Van een andere planeet. Houtekiet.

E

Embregts, P., & van Nieuwenhuijzen, M. (2008). Autisme en het verwerken van sociale informatie. In R. Didden & B. Huskens (red.), Begeleiding van kinderen en jongeren met autisme (pp. 102-111). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Emmerechts, S. (1999). Pesten, wat doen we eraan? Antwerpen: Icarus.

F

Ferrucci P. Heel je leven. Haarlem: De Toorts, 1981.

Frith,U.(2002,2nd edition). Autism, explaining the enigma. Oxford: Blackwell Publishing.

Fones, C.S., Manfro, G.G. & Pollack, M.H. (1998). Social Phobia: An update. Harvard Review of Psychiatry, 5, 247-259.

Frielink, N., & de Moor, J.H.M. (2011). Broekplassen van een 12-jarige jongen met een lichamelijke en verstandelijke beperking. Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan mensen met een verstandelijke beperking, 37 (2), 101-109.

Fyer, A.J. (1993). Heritability of Social Anxiety. A brief review. Journal of Clinical Psychiatry, 54,10-12.

Frith, U. (2005). Autisme. Verklaringen van het raadsel. Berchem: Epo.

Feijter, C. de (1996) Seksueel misbruik in de zorg: ‘huivering om seksueel misbruik te bespreken is al lang voorbij’. In: TVZ Tijdschrift voor Verpleegkundigen, nr. 6, pp 164-7

Frenken, J. (2002) Strafbare seksualiteit en seksueel deviant gedrag: definities en prevalenties. In: Tijdschrift voor Seksuologie, 2002, 26: 4-8.

Fondelli, T., Anderson, H., Verdu, H., De Cock, M. &Overdulve, M.C. (2010). Wat werkt?. In De Mol, J. &Reijmers, E. (red.), Tijdschrift voor systeemtheoretische praktijk (pp. 231-318). Antwerpen: Interactie-academie.

G

Gaag, R. (1996). Autisme is ‘in’. Kind en adolescent, 17(4), 172-174. Doi 10.1007/BF03060637

Gaag, R.J. (2011). Op weg naar DSM 5. Wetenschappelijk tijdschrift Autisme, theorie en praktijk. Geraadpleegd via http://limo.libis.be

Gerland G. (1998). Een echt mens. Antwerpen/Baarn: Houtekiet.

Gerland, G.(2006).Autisme: relaties en seksualiteit. Antwerpen: Houtekiet.

Gommans, R. (sd). Pesten is kindermishandeling: over dat zogenaamd onschuldige gedrag dat pesten heet. Hogeschool van Arnhem en Nijmegen: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Gorissen M; Gaag Rj van der; Psychodiagnostiek bij normaal begaafde volwassenen met een stoornis in het autismespectrul (ASD). Deel I., Psychopraxis, 2005
Beschikbaar in Campus VIVES- Kortrijk, Roeselare, KHBO Brugge, KULeuven

Gorissen M, Teunisse JP, Gaag RJ van der; Psychodiagnostiek bij normaal begaafde
volwassenen met een stoornis in het autismespectrum (ASD). Deel II.
,Psychopraxis,2005 Beschikbaar in Campus VIVES- Kortrijk, Roeselare, KHBO Brugge,KULeuven

Gorissen, M. ; Teunisse, J.-P. ; Van der Gaag, R.-J.;// Psychodiagnostiek bij normaal begaafde volwassen met een stoornis in het autismespectrum (ASS) - deel II.//
Psychopraxis. - 7 (2005)2, p. 116-122 Beschikbaar : Campus Kortrijk

Groot, A.D. de (1978). Wat neemt de leerling mee van Onderwijs? Gedragsrepertoires, programma’s, kennis-en-vaardigheden.
In Handboek voor de onderwijspraktijk. 2.3

Gunning, W.B., Ferdinand, R.F., de Vrijer, J.C., & Minderaa, R.B. (1990). De toepassing van clonidine in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Tijdschrift voor Psychiatrie, 32, 462-472. Geraadpleegd via http://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl

Glaser, E. en B. Straver (1991) “Seksueel misbruik door hulpverleners in de gees­telijke en lichamelijke gezondheidszorg: een analyse, aanbeve­lingen en het verslag van de landelijke werkconferentie 'sek­sueel misbruik door hulpverleners'”. Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, Rijswijk & Rutgersstichting, Den Haag. Rijswijk: januari 1991.

H

Happé,F.(1994).Autism-an introduction to psychological theory. Cambridge: Harvard University Press.

Happe´ , F.G.E. (1994). Autism. An introduction to psychological theory. London: UCL Press.

Happé, F.G.E. (1996). Studying weak central coherence at low levels: children with autism do not succumb to visual illusions. A research note. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 37, 873-877.

Happé, F.G.E. (1997). Central coherence and theory of mind in autism: reading homographs in context. British Journal of development Psychology. 15, 1-12.

Hellemans,H.,Vermeulen,P.,& Conix,G.(2006). mok.emsitua|skeS#mok.emsitua|skeS. Een programma voor relationele en seksuele vorming voor (rand) normaalbegaafde jongeren en volwassenen met autisme. Berchem: EPO VZW.

Heyvaert, M., van Mechelen, S., Maes, B., & Onghena, P. (2012). Begeleiding van rouwprocessen bij personen met een verstandelijke beperking. Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan mensen met een verstandelijke beperking, 38 (4), 247-268.

Hobson, R.P. (1986). The autistic child’s appraisal of expressions of emotion. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 27,
321–342.

Hebbrecht, M. (1997) Behandelen met liefde. Ken uw grenzen! In: Tijdschrift voor Psychiatrie (12), 1997.

Heylen,M.J.; Vrijetijdsinvulling bij normaalbegaafde kinderen met een autismespectrumstoornis: een positieve stimulans tot integratie., 2008, eindwerk
Kortrijk: VIVES

Hoorens, L.; Iedere autismespectrumstoornis is uniek. Psycho-educatie bij jongeren.,2009, eindwerk Kortrijk: VIVES

I

J

Jackson,L.(2003).Mafkezen en het Asperger-syndroom. Een handleiding voor de puberteit. Amsterdam: Nieuwezijds.

K

Kanner, L. (1943). Autistic disturbances of affective contact. Nervous Child, 2, 217-250.

Koch, P. (2005). Geen gebrek. Over psychiatrie en mensen met een verstandelijke beperking. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Koot, R. (2011). Spelen in de wereld van Autisme. Wetenschappelijk tijdschrift Autisme, theorie en praktijk. Geraadpleegd via http://limo.libis.be

Korebritsen, A.M. & Buitelaar, J.K. (2011. Wat is bekend over het therapeutisch effect van vitamine B6, magnesium en dimethylglycine bij autisme?. Vademecum permanente nascholing huisartsen. (pp 2885-2886). Geraadpleegd via springerlink.com. DOI 10.1007/978-90-313-8808-0_1505

Kraijer,D.;Autismespectrumstoornissen enverstandelijke beperking: ontwikkelingsstoornis en ontwikkelingstekort.Lisse: Harcourt Assesment, 2004
Kraijer, D.W. (1994). Zwakzinnigheid, autisme en aan autisme verwante stoornissen: classificatie, diagnostiek, prevalentie, specifieke problematiek, opvoeding en behandeling. Lisse: Swets en Zeitlinger.

Kraijer, D.W. (2002). Handboek psychodiagnostiek en verstandelijke beperking: classificatie, test- en schaalgebruik. Lisse: Swets en Zeitlinger.

Kraijer, D.W., & Plas, J.J. (2006). Handboek psychodiagnostiek en beperkte begaafdheid. Amsterdam: Harcourt Assessment.

Kröber, H.R.Th., & van Dongen, H.J. (2011). Sociale inclusie: mensen met een verstandelijke beperking en kwaliteit van bestaan: succes- en faalfactoren. Amsterdam: Nelissen.

L

Lefere, C. (2012). Emotionele ontwikkeling bij mensen met een verstandelijke beperking [eindwerk]. Kortrijk: KATHO IPSOC.

Luyks,W. (30 november 2013). ‘Alleen nog mensen met positieve ingesteldheid’. Het Nieuwsblad, p.37.

Luysterman, V. (2005). Nestwarmte. Tevredenheidsmeting bij ouderen met een verstandelijke beperking [bachelorproef]. Kortrijk: IPSOC.

M

Manus,J-M.(2013). Une nouvelle approche explicative de l’autisme. Reveu Francophone des Laboratoires,450,p.15.

Mareel, M. (2007). Mijn toekomst: het belang van begrijpbare communicatie bij jongeren met een mentale beperking [eindwerk]. Kortrijk: KATHO IPSOC.
McAfee, J. ; Navigeren in de sociale wereld: een programma voor (rand)normaal begaafde personen met een autismespectrumstoornis. Antwerpen: Garant, 2006

Minderaa, R.B. (1990). Aspecten van de biologische kinder- en jeugdpsychiatrie : het kind dat de wereld niet in perspectief kan zien. Maarsbergen: Vereniging "De Prot. Chr. Kinderuitzending.

Minderaa, R.B. (1997). Zorg voor mensen met een verstandelijke handicap. Assen: Van Gorcum

Minderaa, R.B., van Gemert, T.M., & van de Wetering, B.J.M. (1988). Onverwachte presentatiewijzen van het syndroom van Gilles de la Tourette. Tijdschrift voor psychiatrie, 30, 246-254. Geraadpleegd via http://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl

Momma, K. (1996). En toen verscheen een regenboog. Hoe ik mijn autistische leven ervaar.
Amsterdam: Ooievaar.

Munro, S. (1997). Pesten bij kinderen : Hoe u als ouder kunt helpen. Nederland: Deltas.

N

Nederlandse Vereniging voor Autisme: www.autisme-nva.nl.

Neef, M., Vet, L., & Serra, M. (2010), Sociale vaardigheidstraining voor jongeren met een autismespectrumstoornis: een onderzoek naar de effecten. Kind en adolescent praktijk, 9(2), 58-66.

Nijgh, L., & Bogerd, A. (2011). Basisboek ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Den Haag: Boom Meppel.

Nijmegen: Bureau voor post-academisch onderwijs geneeskunde, 1996.

O

Olemans, I. (1993). Autisme [bachelorproef]. Heverlee: H.-Hartinstituut.

Olweus, D. (1986). Treiteren op school: omgaan met pestkoppen en zondebokken in de klas. Amersfoort: Academische uitgeverij Amersfoort.

Oosterhuis, H. (2000). Klinische neurologie. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.

P

Perner, J., Frith, U., Leslie, A.M. & Leekam, S.R. (1989). Exploration of the autistic child’s Theory of Mind: Knowledge, belief
and communication. Child Development, 60, 689–700.

Perner, J. & Wimmer, H. (1985). John thinks that Mary thinks that… attribution of second–order beliefs by 5 to 10 year old
children. Journal of Experimental Child Psychology, 39,437–471.

Ponsioen, A.J.G.B., & van der Molen, M.J. (2002). Cognitieve vaardigheden van licht verstandelijk gehandicapte kinderen en jongeren. Een onderzoek naar mogelijkheden. Ermelo: Landelijk Kenniscentrum LVG.

Ponsioen, A.J.G.B., & van der Molen, M.J. (2005). De waarde van een IQ-score bij kinderen met een lichte verstandelijke beperking. Kind en Adolescent Praktijk, 4 (2), 65-70.

Poppe, P. (14 november 2013). Nieuwbouw voor De Wissel in 2016. Gazet van Antwerpen. Geraadpleegd via academic.mediargus.be

Q

R

Roeyers, H.; Autisme: alles op een rijtje. Leuven: Acco,2008

S

Sanders-Woudstra, J.A.R., Minderaa, R.B., & Verheij, F. (1982). Kinderpsychiatrie: een vak en een identiteit. Tijdschrift voor psychiatrie, 24, 257-265. Geraadpleegd via http://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl

Schuurmans M. Roepen en eisen. In: Gedragsproblemen in het verpleeghuis. Cursus voor verpleeghuisartsen 16/2/1996.

Schuur G. Bejegening tussen geborgenheid en risico. Groningen: eigen beheer, 1996.

Schuur, G. (2011). Conflicten en agressie in de medische praktijk. Literatuurplein. Geraadpleegd via http://www.literatuurplein.nl/boekdetail.jsp?boekId=740825

Schuur, G. (2004). De gewelddadige man. Literatuurplein. Geraadpleegd via http://www.literatuurplein.nl/boekdetail.jsp?boekId=403869

Schuur G, Gispen A. Ik erger me blauw, omgaan met woede en irritatie. Amsterdam/Meppel: Boom, 1990.

Schuur G. Methodisch helpen bij agressieproblematiek. Houten/Zaventem: Bohn Stafleu van Loghum, 1993

Schuur G. Omgaan met agressie. Maatwerk, vakblad voor maatschappelijk werk 2000;1.

Schuur G. Psychosociale aspecten van het werken op de afdeling Spoedeisende Hulp. In: M.G. Boel, Leerboek Spoedeisende Hulp Verpleegkunde (hoofdstuk 21). Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg, 2007, tweede druk.

Schuur,G. (2009). Zelfbescherming: fysieke verweervormen in de communicatie. In Omgaan met agressie (pp. 187-203) (7e druk).Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Schuur G. Verwerken van werk. In: R.A. Lichtveld, Leerboek ambulanceverpleegkundige (hoofdstuk 21). Zwolle: SOSA, 2003.

Schuur, G. (2010). Zakboek omgaan met agressie in de spoedeisende zorg. Literatuurplein. Geraadpleegd via http://www.literatuurplein.nl/boekdetail.jsp?boekId=697062

Schuur G. Zekerheden van en uitdagingen aan de werkplek. Personeelbeleid 2000;36(10).

Science Direct. (2010). Erratum: Serge vincent. Reveu Francophone des Laboratoires,418,p.28.

Serra, M. (2002). Verwerking van sociale informatie bij kinderen met pervasieve ontwikkelingsstoornissen: theorieën en modellen. Directieve therapie, 22(2), 52-60. Geraadpleegd via http://dth.boomtijdschriften.nl/

Serra, M., Minderaa, R.B., & van Geert, P.L.C., Jackson, A.E. (1995). An exploration of person perception abilities in children with a pervasive developmental disorder not otherwise specified. European Child and Adolescent Psychiatry, 4, 259-269.

Serra, M., Mulder, E., & Minderaa, R.B. (2002). Aan autisme verwante contactstoornissen: klinisch beeld en classificatie. Directieve therapie, 22(2), 40-51. Geraadpleegd via http://dth.boomtijdschriften.nl/

Steenhuis, M.P., Serra, M., & Hartman, C.A. (2009). An Internet Version of the Diagnostic Interview Schedule for Children (DISC-IV): Correspondence of the ADHD Section With the Paper and Pencil Version. Psychological Assessment, 21(2), 231-234. Doi 10.1037/a0015925

Segar, M. (2002). Coping - Overlevingsgids voor mensen met het Aspergersyndroom. Apeldoorn: Garant.

Slater-Walker, G. & C. (2004). Een Asperger-relatie. Een geslaagd huwelijk, bekeken vanuit
het gezichtspunt van beide partners
. Amsterdam: Nieuwezijds.

T

Teunisse, J.P. (1996). Understanding face processing in autism. Proefschrift. Tillburg: University Press.

Teunisse, J.P., Cools, A.R, van Spaendonck, K.P.M., e.a, (2001). Cognitive styles in high-functioning adolescents with autistic disorder. Journal of Autism and Development Disorders, 31, 55-66

U

V

Vaessen, G. (2010). Autisme… : en nu? Antwerpen: Garant.

Van Berckelaer-Onnes, I.A. ; Van der Gaag, R.J.; Pervasieve ontwikkelingsstoornissen : een spectrum van autistische stoornissen- Handboek kinderen en adolescenten : problemen en risicosituaties , 2de druk, Houten : Bohn Stafleu Van Loghum,1999, Psychiatrische stoornissen ; p. B 030-1 tot B 030-16 Beschikbaar in campus VIVES- Kortrijk

Vanbiervliet, K. (2006). Omgaan met agressie op speelpleinwerkingen. [eindwerk]. Kortrijk: KATHO IPSOC.

Vandereycken, W., Hoogduin, C.A.L. & Emmelkamp, P.M.G. ; Psychopathologie. Houten: BohnStafleu Van Loghum,2008

Van Houdt, K. (2000).Autisme [Theses]. Hasselt: KHLim-LER.

Van der Gaag, R.J.; ADHD en PDD-(NOS): diagnostische dilemma's en consequenties voor het schoolse handelen
Tijdschrift voor orthopedagogiek. - Jrg. 41 (2002) nr. 11, p. 574-582 Beschikbaar: Campus Kortrijk

Van der Gaag, R. J.; Autismespectrumstoornissen : oorzakelijke factoren;
Tijdschrift voor psychiatrie. - 45(2003)9 ; p. 549-558 Beschikbaar: Campus Kortrijk, Roeselare

Van der Gaag, R.J. ; Delameilleure, L. (Adapter); Autisme & co-morbiditeit: verwarrende begrippen
Autisme centraal.
- Jrg. 25 (2006) nr. 6, p. 2-5 Beschikbaar: Campus Kortrijk

Van der Gaag, R.J.; De plaats van medicatie in de behandeling van gedragsproblemen;
Tijdschrift voor orthopedagogiek. - Jrg. 47 (2008) nr. 2, p. 79-83 Beschikbaar : Campus Kortrijk

Van der Gaag, R.J. ; Janssen, M. ; Nielen, R.J.; Kinder- en jeugdpychiatrie.
Bijblijven.
- Jrg. 22 (2006) nr. 5, p. 3-57 Beschikbaar: Campus Kortrijk

Van der Gaag, R.J.; Kinder- en jeugdpsychiatrische diagnostiek en classificatie: samen verdiepen… of koppie onder?
Kind en adolescent praktijk : vakblad voor pedagogiek, psychiatrie en psychologie. - Jrg. 25 (2004) nr. 3, p. 184-195
Beschikbaar: Campus Kortrijk

Van der Gaag, R.J. ; van Hulzen, A.J.M.; Een ambulante en kortdurende klinische behandeling: begeleiding van kinderen en jeugdigen met aan autisme verwante stoornissen en hun gezinnen
Kind en adolescent praktijk : vakblad voor pedagogiek, psychiatrie en psychologie. - Jrg. 17 (1996) nr. 2, p. p.100-109
Beschikbaar: Campus Kortrijk

van der Neut, D., (2002). Eenzaam in een vreemde wereld – denken als een computer. Psychologie Magazine.

van Dijke-Reijnhoudt, P.A.J. (1990). Het fragiele-X-syndroom. Utrecht: Federatie van Ouderverenigingen.

Van Dongen, M., (2012). Dramaqueen of gewoon autisme?. Maklu uitgever.

van Gemert, G.H., & Minderaa, R.B. (1990). Consultatie bij geestelijk gehandicapten met een ernstige gedragsstoornis : uitgangspunten en werkwijze. Groningen: Stichting Kinderstudies.
Vanobbergen, B. (30 november 2013). Sluiting van psychiatrische afdeling? Dat doet de deur dicht. De Standaard. Geraadpleegd via http://www.mediargus.be

Van Imschoot, L. (17 december 2013). Medaille voor brand-weerman met autisme. Het Nieuwsblad. Geraadpleegd via http://academic.mediargus.be

Van Thielen, I. (12 december 2013). Iedereen heeft een beperking. Gazet van Antwerpen. Geraadpleegd via academic.mediargus.be

Van Thielen,I. (12 december 213). Iedereen heeft een beperking. Gazet van Antwerpen, p.18.

van der Aalsvoort, G.M. (2000). De ontwikkeling van kinderen. In G.M. van der Aalsvoort & A.J.J.M. Ruijssenaars (red.), Jonge risicokinderen. Achtergronden, onderkenning, aanpak en praktijk. Rotterdam: Lemniscaat.

van der Veen-Mulders, L., Serra, M., van den Hoofdakker, B.J., & Minderaa, R.B. (red.) (2010). Sociaal onhandig: De opvoeding van kinderen met PDDNOS en ADHD. Assen: Van Gorcum

van der Velde, C. (2005). Oudergids autisme : een praktische handleiding sociale vaardigheden. Amsterdam: Nieuwezijds.

van Weelden, J. (1988). Moeilijk lerende kinderen. Rotterdam: Lemniscaat.

Van Zegbroeck,I. (1991). Autisme [Theses].Heverlee: H.-Hartinstituut.

Velde,van der,C.(2007). Pubergids autisme. Een praktische handleiding. Amsterdam:Nieuwezijds.

Vercauteren, P.(2011). Ik kan zijn wie ik wil: opgroeien met autisme. Antwerpen: Houtekiet.

Verhelst, K. (2001). Normaal begaafde kinderen met autisme en sociale vaardigheden [eindwerk]. Tielt: KATHO Tielt.

Van Landeghem, P. (16 oktober 2013). Eerste steen voor Campus Aangepast Onderwijs. Het Nieuwsblad. Geraadpleegd via www.nieuwsblad.be

Verbeeck, A. (17 december 2013). Jongeren met autisme openen brasserie. Het Laatste Nieuws. Geraadpleegd via http://academic.mediargus.be

Verhoeven, W.M.A., & Tuinier, S. (1999). Neuropsychiatrische diagnostiek. In W.M.A. Verhoeven, S. Tuinier & L.M.G. Curfs (red.), Diagnostiek en behandeling van gedragsproblemen bij verstandelijk gehandicapten (pp. 35-46). Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum.

Vermeulen, P. (2006). Een gesloten boek: autisme en emoties. Leuven: ACCO.

Vermeulen, P. (2009). Autisme als contextblindheid. Leuven: ACCO.

Vermeulen, P. (1999). Brein bedriegt. Als autisme
niet op autisme lijkt. Berchem/Gent: EPO/Vlaamse Dienst Autisme.

Vermeulen,P.(1999). Brein bedriegt. Berchem:EPO VZW.

Vermeulen,P. (2001). Ik ben speciaal. Berchem:EPO VZW.

Vermeulen,P.(2005). Ik ben speciaal 2. Werkboek psycho-educatie voor mensen met autisme. Berchem: EPO VZW.

Vermeulen,P.,&Degrieck,S.(2006). Mijn kind heeft autisme. Gids voor ouders,leerkrachten en
hulpverleners. Tielt:Lanoo.

Vermeulen, P. (2009). Autisme als contextblindheid. Geraadpleegd via http://www.cosmox.be/boeken

Verschueren, K., & Koomen, H.M.Y. (2007). Handboek diagnostiek in de leerlingenbegeleiding. Apeldoorn: Garant Uitgevers.

W

Wechsler, D., Kort, W., & Compaan, E.L. (2002). WISC-III NL: Wechsler Intelligence Scale for Children. Derde druk. Londen: Psychological corporation.

Werbrouck, B. (2003). Autisme en onderwijs [eindwerk]. Torhout: KATHO ReNo.

Westerveld, H.J. (2000). Invloeden die de ontwikkeling van kinderen en adolescenten
(ernstig) kunnen bedreigen
(pp. 98-110). Maarssen: Elsevier gezondheidszorg.

Wijnroks, L. (2006). Hechting bij kinderen. In P. Stor & H. Storsbergen (red.), Onveilig gehecht of een hechtingsstoornis. Het onderkennen van hechtingsproblematiek bij mensen met een verstandelijke beperking. Utrecht: LKNG/NIZW Zorg/Uitgeverij Lemma.

Wing, L. (2005). Leven met uw autistische kind. Lisse: Harcourt Assesment BV.

X

Y

Z

Andere

1 op 10 aanvragen steun is voor autisme of ADHD. (14 september 2013). Het Laatste Nieuws. Geraadpleegd via http://www.mediargus.be