Matthias Mievis
Matthias%20Mievis

Ik ben Matthias Mievis, geboren op 10 mei 1992 te Aalst.

In het secundair onderwijs heb ik 4 jaar Mechanische Technieken (TSO) gevolgd; na een onderbreking van twee jaar heb ik mijn studies verdergezet aan het P.C.V.O. Scheldeland (volwassenenonderwijs). Binnen deze onderwijsinrichting heb ik Humane Wetenschappen gevolgd, hiervan behaalde ik in 2013 mijn einddiploma. Momenteel ben ik student in het 1e jaar van de Bachelor in de Toegepaste Psychologie aan de hogeschool Vives te Kortrijk.

Ik ben zeer zeker geïnteresseerd in het onderwerp van ons project, en dus ook van onze wiki. Ik hoop dan ook dat ik interessante dingen zal bijleren rond dit thema.