Motivational Deficit Syndrome

Een eerste syndroom dat werd beschreven door Verhoeven en Tuinier (1999). Dit syndroom omvat een cluster van gedragingen waarbij initiatiefverlies, emotionele vervlakking en afgenomen sociaal reageren op de voorgrond staan. Het tweede syndroom dat werd beschreven was disordered stress feedback.