PDD-NOS

Letterlijk: Pervasive developmental disorder not otherwise specified

Behoort binnen de groep ‘autismespectrumstoornissen’.

Kenmerken:
- Restgroep van de autistische spectrumstoornissen
- Grote problemen met gesproken info, visuele info lukt beter
- Doen vaak denken aan ADHD: ze zijn ook druk, maar niet door impulsiviteit en concentratiestoornis, maar door hun angsten en beperktheden
- Agressief gedrag
- Voelen niet altijd aan hoe iets hoort