Perspectiefneming

Perspectiefneming is het zich kunnen verplaatsen in het standpunt van een ander of het perspectief van een ander kunnen afleiden.

Er worden 3 vormen van perspectiefneming onderscheiden:
- Visuele perspectiefneming (P-V)
- Affectieve perspectiefneming (P-A)
- Conceptuele perspectiefneming (P-C)