Preoccupatie

Preoccuperen is een kenmerk van de autistische stoornis. Eén van de criteria voor de autistische stoornis èn voor de stoornis van Asperger is de beperkte, zich herhalende stereotiepe patronen van gedrag, belangstelling en activiteit.