Psychose

Een psychose is een toestand waarbij door verstoring van de waarneming, het denken of het gedrag het contact met de omringende werkelijkheid (ten dele) verloren gaat.
Wanneer de waarneming verstoord is, is iets dat waargenomen wordt dus niet perse waar.
Dat is iets bijna onvoorstelbaars en het leidt tot veel verwarring en onbegrip.