Teunisse Jan Pieter

Naam
Jan-Pieter Teunisse

Functie
Lector Levensloopbegeleiding bij Autisme.
Klinisch neuropsycholoog
Onderzoeker in het Dr. Leo Kannerhuis en het UMC St Radboud

Publicaties
Flexibility in children with autism spectrum disorders (ASD): Inconsistency between neuropsychological tests and parent-based rating scales -2012
Levensloopbegeleiding -2012
Autismespectrumstoornissen -2012
Behandeling van volwassenen met een autismespectrumstoornis -2013
Sociaal disfunctioneren: Theory of Mind en emotieperceptie -2013