Tijdschrift Voor Welzijnswerk

Het Tijdschrift voor Welzijnswerk is een vaktijdschrift met kwalitatief hoogstaande informatie en duiding over welzijnsbeleid, armoedeproblematiek, jeugd- en kinderzorg, vrijwilligerswerk, kinderopvang, beleid voor personen met een handicap,… U vindt er tevens allerlei interessante korte berichten en rubrieken over ethiek en zingeving, aankondigingen van diverse (vormings)activiteiten, boekbesprekingen enz. De bijdragen komen zowel uit de onderzoekswereld als uit het werkveld én de koepelorganisaties.