Trefwoordenlijst

Aangezien onze basisartikels heel wat wetenschappelijke termen bevatten hebben we een lijst opgesteld.

Alle moeilijke woorden en hun verdere verklaring zijn hieronder alfabetisch gerangschikt.

A

AAIDD

Abstractieniveau

Adequaat

Adequaat gedragsrepertoire

ADHD

Affectieve interpersoonlijke relaties

Affective competence

Agressieregulatie

Aikido

Algoritme

Angststoornis

Amnestische stoornissen

Arousal

Assessment

Atypisch autisme

Autisme

Autistiform

Autistische stoornis

Automutilatie

Autismespectrumstoornissen

Ambulante hulpverlening

B

Behavioral phenotypes

C

CAS

Cascade

Centrale coherentie

CGG

CGT

Cirkelbeweging

Cluster 4-onderwijs

Cognitief

Cognitieve gedragstherapie

Collegiaal

Comorbide symptomen

Comorbiditeit

Conceptual competence

Contextblindheid

Concordantie

Concreet operationele fase

Cyberpesten

Cues

D

DASH

Declaratieve kennis

Delirium

Depressie

Derdelijnsinstelling

Diagnostiek

Disfunctionele rigide gedragspatronen

Disharmonisch ontwikkelingsprofiel

Disordered Stress Feedback

DSM-IV-range

E

Echolalie

Egocentrisch perspectief

Empathie

Epidemiologie

ESB-therapie

Escaleren

Ethologisch onderzoek

EVB

Everyday competence

Executieve functies (ES)

Existentieel

Exploreren

F

False beliefs

FAS

Field trial

Formeel operationele fase

Fragiele-X-syndroom

G

Gegeneraliseerd

Gekristalliseerde intelligentie

Goede afwikkeling

Groepsdynamica

Gestaltwaarneming

GIT

H

Hechting

Hechtingsfiguur

Hechtingssysteem

Hoogsensitief

I

IJscoman-taak

Impliceert

Inhibitie

Inhibitieprobleem

Innerlijk werkmodel

Intakegesprek

Interpunctie

IRO (Individuele Re-integratie Overeenkomst)

Irrationele denkpatronen

Islets of ability

IQ-score

J

K

Kaufmantest

Klinische praktijk

Kwantificeren

L

LVB

M

MCDD

Meervoudige determinatie

Mentale retardatie

Mentaliseren

Mental states

Model van Dodge

Motivational Deficit Syndrome

Multimodaal

MVB

Mentale schakelvaardigheid

Modelling

N

Neuropsychologie

O

OCS

Ondersteuningsplan

Oppositioneel

Operationaliseren

P

Pacing

PASS

PDD-NOS

Performantiële intelligentie

Persisteren

Personal competence

Perspectiefneming

Pervasieve ontwikkelingsstoornis

Pervasieve ontwikkelingsstoornis

Pesten

PGB

Physical competence

PICA

Polygenetische

Prader Willi Syndroom

Pragmatiek

Pragmatisch

Prelogische fase

preoccupatie

Preoccupatie

Preoperationele fase

Prevalentie

Procedurale kennis

Psychische kracht

Psycho educatie

Psychopathological phenotypes

Psychopathologie

Psychose

Psychosomatische klachten

Psychotherapie

Q

R

Re-Integratiebedrijf

Reversibel denken

RIBW (Regionale Instelling voor Beschermd Wonen)

Rigide

Rumineren

Residentiële behandeling

S

Sally-Ann-taak

Schizofrenie

Separeer

Sequentiële verwerking van informatie

Simultane verwerking van informatie

Sociaal isolement

Sociaal responsief

Sociale Angst

Sociale Fobie

Sociale intuïtie

Somatische pathalogie

Somatoforme stoornissen

SON-R

Spatieel denken

Speltherapie

Strange Stories Test

Strange situation

Syndroom van Asperger

Syndroom van Klinefelter

Syndroom van Landay-Kleffner

T

Taak-specifieke strategieën

TEACCH-programma

Theory Of Mind (TOM)

Theorie van centrale coherentie

TIQ

U

V

Velocardiofaciaal syndroom (Shprintzen syndroom)

Verstandelijke beperking

Virtuoos

Vloeiende intelligentie

Voorstellingsvermogen

VPOR

VLGT

Validiteit

W

WAIS

WAJONG (Wet Jongerengehandicapten - Werk en Arbeidsondersteuning)

Weerbaarheid

Werkgeheugen

WISC

WMO

WPPSI

WCST

X

Y

Z

ZB