Vanspranghe Effy

Gevonden:
Schrijfster van het artikel ‘Psychologische begeleiding van mensen met autisme’

Functie:
Educatief medewerkster van Autisme Centraal in binnen- en buitenland (theoretische en praktische cursussen omtrent autisme). Deeltijds zorginhoudelijk coördinator van een kleinschalig, gespecialiseerd behandelingscentrum voor kinderen en jongeren met autisme.
Opleiding: psychologe.

Contact:
Autisme Centraal, Groot Begijnhof 14, 9040 Gent. Tel. 09/238 18 18, e-mail:
moc.laartnecemsitua|ofni#moc.laartnecemsitua|ofni