VAPH

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) subsidieert diensten, voorzieningen en personen met een handicap op verschillende domeinen:
Diensten en voorzieningen die ondersteuning verlenen aan personen met een handicap ;
Hulpmiddelen en aanpassingen die het dagelijks leven beter organiseren ;
Persoonlijke-assistentiebudget om zo een persoon in dienst te nemen.

Hiermee wil het VAPH de participatie, integratie en gelijkheid van kansen van personen met een handicap bevorderen. Ze streven naar een zo grootst mogelijke autonomie en levenskwaliteit voor deze personen.

Website
http://www.vaph.be/