Verstandelijke Beperking

Beperking in het intellectueel functioneren, die gepaard gaat met beperkingen in de sociale (zelf)redzaamheid.
Het intelligentiequotiënt (IQ) is lager dan gemiddeld (minder dan IQ 70).
Er worden verschillende gradaties onderscheiden: lichte, matige, ernstige en diepe verstandelijke beperking.