Vlaamse Vereniging Autisme

De Vlaamse vereniging Autisme of afgekort VVA is de ouder- en familievereniging rond autisme. De missie van de VVA is het empoweren van persoonlijk betrokkenen, zoals ouders, partners, familieleden, … en personen met autisme.

De VVA wil de mensen inspireren en de mensen zelf in beweging krijgen zodat de levenskwaliteit van personen met autisme vergroten. Wat de VVA ziet als ideaal is een samenleving die openstaat voor alle facetten van autisme en waar diversiteit als een meerwaarde wordt ervaren. De VVA probeert dit ideaal te realiseren door middel van: bondgenotenwerking, sensibilisering en het autismefonds. Wat willen deze drie zaken nu zeggen?

  • Bondgenotenwerking: Ze willen de opbouw van lokale netwerken ondersteunen en het herstel van het sociale weefsel rond personen met autisme en hun omgeving vergemakkelijken. Dit doet de VVA door verschillende initiatieven zoals: Autismetelefoon, Infohuis Autisme, …
  • Sensibilisering: Hiermee trachten ze iedereen goed te informeren zodat mensen met autisme en hun directe omgeving op meer begrip kunnen rekenen. Contacten met vrienden en familie enerzijds en begrip en waardering voor de eigen persoon anderzijds zijn noodzakelijk voor een kwaliteitsvol leven.
  • Autismefonds: De VVA wil via dit fonds projecten mee realiseren die kwaliteitsvolle ondersteuning in de hand werken voor personen met een beperking en hun netwerk.

Op de website van de VVA vind je heel wat informatie. Het is een community website, dus het is een plek waar mensen mee de inhoud bepalen. De website heeft vijf inhoudsdomeinen, met elk hun eigen homepagina. Ieder domein heeft zijn eigen focus:

  • Nieuws: Hier ga je naartoe als je op de hoogte wil zijn van alle nieuwtjes in verband met de VVA werking en autisme.
  • Activiteiten: Op deze pagina worden zowel de interne activiteiten van de VVA als de activiteiten georganiseerd door derden vermeld. Als je zelf een activiteit wilt organiseren kan je ook hier terecht.
  • Artikels: Hier wordt uitgebreide informatie omtrent allerlei thema's gepubliceerd. Je kan op deze pagina ook het archief van het VVA terugvinden.
  • Ervaringen: Hier kan je de ervaringen van andere ouders van kinderen met autisme of personen met autisme nalezen.
  • Lees- & kijktips: Hier vind je een opsomming van alle interessante literatuur, videomateriaal, websites, enz. omtrent verscheidene thema's.

Wie werkt er allemaal in de VVA? Er zijn meer dan 200 actieve vrijwilligers en freelancers realiseren de vele activiteiten van onze vereniging. Zij worden hierbij ondersteund door een klein team van vaste medewerkers.

De contactgegevens van de VVA zijn:

Groot Begijnhof 14 9040 Gent
eb.nerednaalvemsitua|avv#eb.nerednaalvemsitua|avv

Autismetelefoon: 078/152.252
Fax: 09/218.83.83